Międzychodzki Klub Sportowych Gier Karcianych i Umysłowych Kontra-Rej

 

V Memoriał im. Dominika Początka w Kopa Sportowego oraz Tysiąca

W dniu 22.06.2019 r. z okazji Dni Międzychodu odbył się V Memoriał im.Dominika Początka w Kopa Sportowego oraz Tysiąca,  było 39 graczy.

PUCHARY, STATUETKI, NAGRODY zdobyli w Kopa Sportowego:

 1. TROSZCZYŃSKI SŁAWEK                    17 / + 94
 2. SZULC LEON                                     17 / + 62
 3. OGRODOWCZYK LEON                      16,5 / + 64
 4. KAWA KRZYSZTOF                            16 / + 68
 5. ADAMCZAK JERZY                             16 / + 56
 6. BARTKOWIAK KRZYSZTOF                  15,5 / + 87
 7. WAŚKOWIAK WACŁAW                       15 / + 72
 8. DROBNIK WŁADYSŁAW                     15 / + 70
 9. ŻIÓŁEK WŁADYSŁAW                        15 / + 4
 10. MIŚIEWICZ STEFAN                          14 / -18  

TYSIĄC

 1. WACHOWIAK KRZYSZTOF                 14/3960
 2. NOWAK URSZULA                             13/3610
 3. NAPIERAŁA HENRYK                         13/3100

Walne Zgromadzenie Klubu Kontra Rej w Międzychodzie - 19.06.2019 r.

W dniu 19.06.2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Klubu Kontra Rej w Międzychodzie na którym wybrano nowy Zarząd.

Zarząd wybrał spośród siebie na:

Prezesa:

Władysława Ziółka

V-prezes:

Maciej Krawczak

Skarbnik:

Krzysztof Otto

członkowie - Sławomir Troszczyński oraz Wojciech Lubik.

Zarząd zaprasza wszystkich chętnych na turniej w Kopa oraz Tysiąca z okazji Dni Międzychodu.

Turniej odbędzie się w dniu 22.06.2019 r. o godz 12.00 w Starej Rozlewni w Międzychodzie zapisy od godz 11,00 wpisowe 30 zł.

Życzenia Bożonarodzeniowe

Podziękowania

Szanowny Pan

Stefan Niedziółka

Przewodniczący Rady Miasta

Ogromnie serdecznie dziękuje Szanownym Panom za okazywaną życzliwość i pomoc w minionej kadencji MKSGK i U Kontra Rej w Międzychodzie, co zaowocowało zrealizowanie wielu prestiżowych sportowych imprez w zakresie staropolskich gier karcianych: Kop, Tysiąc i Skat.

Do najbardziej prestiżowych należały niewątpliwie Jubileuszowe V Mistrzostwa Polski w Kopa z udziałem 256 zawodników, które uznawane są przez wiele środowisk Kopa sportowego za najlepiej zorganizowane ( rok 2013 -I Długie - gmina Strzelce Krajeńskie , 2014 II Gorzów Wlkp. (lubuskie), 2015 III - Borek Wielkopolski, 2016 - IV Racot,   2017 - V Międzychód i 2018 - VI Jutrosin (powiat Rawicz).

Gratuluję również zrealizowania wielu przedsięwzięć o charakterze społecznym, gospodarczym i promocyjnych.


Szanowny Pan

Krzysztof Wolny

Burmistrz Międzychodu

 

Serdecznie gratuluję z okazji, wygrania wyborów i ponownego objęcia funkcji Burmistrza Międzychodu.

Życzę Szanownemu Panu Burmistrzowi sukcesów w realizacji programu wyborczego, co przyczyniać się będzie do poprawy  warunków życia mieszkańców Gminy Międzychód oraz wzrostu prestiżu miasta w kraju i za granicą.

Życzę wszelkiej pomyślności oraz w życiu rodzinnym.


Szanowny Pan

Witold Maciołek

Burmistrz Sierakowa

 

Serdecznie gratuluję Szanownemu Panu Burmistrzowi sukcesu wyborczego, co zaowocowało ponownym objęciem funkcji Burmistrza Sierakowa (moje miejsce urodzenia).

Życzę Szanownemu Panu jak najpełniejszego zrealizowania programu wyborczego, co z pewnością będzie służyło poprawie warunków życia mieszkańców tej jakże urokliwej Gminy, jej rozwoju gospodarczego i wzrostu rangi w powiecie, regionie kraju w Europie i na świecie, a także promocji naszej przepięknej Krainy 100 Jezior.

Gratuluję również wspanialej decyzji o wykupieniu przez Gminę legendarnego Ośrodka TKKF ( w tym ośrodku w okresie międzywojennym na kursie instruktorów piłki nożnej przebywał m.in trener poprzedniego 1000 lecia śp. trener Kazimierz Górski (przyjechał ze Lwowa - kilkakrotnie mi o tym fakcie mi opowiadał).

W tym ośrodku między innymi do igrzysk olimpijski w Tokio przygotowywała się śp. Pani Irena Szewińska, co z pewności może mi. in. okazać konkretnymi argumentami do dalszego jego promowania jak i całej gminy i powiatu.


Szanowny Pan

Edmund Ziółek

Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie

 

Szanowny Panie Wójcie serdeczne gratuluję sukcesu wyborczego, co zaowocował ponownym objęciem funkcji Wójta urokliwej Gminy Chrzypsko Wielkie.

Życzę Szanownemu Panu pomyślnej w realizacji programu wyborczego co pewnością służyć będzie poprawie warunków życia mieszkańców gminy, jej rozwojowi społecznemu, gospodarczemu oraz promocji gminy,  a w konsekwencji wpłynie na wzrost znaczenia Krainy 100 Jezior w regionie, kraju, Europie i świecie.

Jednocześnie serdecznie dziękuję za owocną współpracę w minionej kadencji.

Życzę Szanownemu Panu zdrowia oraz wszelkiej pomyślności  w życiu osobistym i rodzinnym.


Szanowny Pan

Mariusz Kamyszek

Przewodniczący Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

 

Serdecznie gratuluję Szanownemu Panu Przewodniczącemu sukcesu w tegorocznych wyborach samorządowy oraz powierzenia Panu zaszczytnej ale i odpowiedzialnej funkcji przewodniczenia Radzie.  Na Pańskie ręce składam również serdeczne gratulacje wszystkim Radnym Gminy Chrzypsko Wielkie.

Życzę Szanownemu Panu oraz całej Radzie pomyślnej realizacji obranych celów strategicznych, tak aby służyły one poprawie życia mieszkańców Gminy, jej rozwojowi społecznemu, gospodarczemu i oraz jej dalszej poprawie promocji w powiecie, regionie, kraju w Europie i świecie, co w konsekwencji wpłynie na wzrost znaczenia naszej pięknej Krainy 100 Jezior.

Życzę Panu Przewodniczącemu oraz wszystkim Radnym zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobisty i rodzinnym.


Szanowny Pan

Stanisław Mannek

Wójt Gminy Kwilcz

 

Serdecznie gratuluję Szanowny Panie Wójcie sukcesu wyborczego, co zaowocowało ponownym objęciem przez Pana funkcji Wójta Gminy Kwilcz.

W nowej pięcioletniej kadencji życzę Szanownemu Panu pomyślnej realizacji programu wyborczego, co z pewnością przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy, jej rozwoju społecznego i gospodarczego oraz dalszej promocji Gminy w powiecie, regionie, kraju oraz w Europie i świecie, a to kolei wpłynie z  kolei do wzrostu rangi naszej pięknej Krainy 100 Jezior.

Życzę Szanownemu Panu Wójtowi zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.


Szanowny Pan

Grzegorz Karpik

Przewodniczący Rady Gminy Kwilcz

 

Serdeczne gratuluję sukcesu wyborczego w tegorocznych wyborach samorządowych, co zaowocowało powierzeniu Panu zaszczytnej ale i odpowiedzialnej funkcji Przewodniczącego  Rady Gminy Kwilcz.

Na ręce Szanownego Pana Przewodniczącego składam również serdeczne gratulacje wszystkim Radnym nowej pięcioletniej kadencji.

Życzę Szanownemu Panu Przewodniczącemu oraz całej Radzie skutecznej realizacji obranego programu, co z pewnością wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców Gminy jej społecznego i gospodarczego rozwoju oraz dalszej skutecznej  promocji, co kolei zaowocuje  wzrostem rangi naszej pięknej Krainy 100 Jezior.

Życzę Szanownemu Panu Przewodniczącemu oraz wszystkim Radnym zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.


Szanowny Pan

Julian Mazurek

Starosta Międzychodzki

Szanowny Pan

Rafał Litke

Przewodniczący Rady Powiatu Międzychodzkiego

 

Serdecznie dziękuję Szanownemu Panu Staroście oraz Panu Przewodniczącemu Rady Powiatu, za okazywaną życzliwość w minionej kadencji władz samorządowych, społeczności Międzychodzkiego Klubu Sportowych Gier Karcianych i Umysłowych Kontra - Rej w Międzychodzie.

Życzliwość i pomoc, a w szczególności ta materialna pozwoliły zrealizować wiele projektów sportowych z zakresu staropolskich gier karcianych dla mieszkańców Krainy 100 Jezior z udziałem miłośników tych gier z innych regionów kraju.

Do najbardziej prestiżowych projektów należały Jubileuszowe V Mistrzostwa Polski w Kopa Sportowego zorganizowane  w październiku ubiegłego roku z udziałem, aż 256 zawodników (uznane przez uczestników Mistrzostwa za najlepiej zorganizowanej w dotychczasowe ich ich historii) oraz cykliczne coroczne Grand Prix w Kopa Sportowego.

Wyżej wymienione oraz wiele innych, w tym z okazji Świąt Podgrzybka, czy memoriałów Dominika Początka nie tylko wzbogaciły kalendarz sportowych wydarzeń ale stały się również nowym elementem promocji naszego powiatu.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję. 


Szanowny Pan

Rafał Litke

Starosta Międzychodzki

Serdecznie gratuluję Szanownemu Panu Staroście sukcesu wyborczego w październikowych wyborach samorządowych, co zaowocowało powierzeniu Panu zaszczytnej ale i odpowiedzialnej funkcji Starosty Międzychodzkiego. Życzę Szanownemu Panu powodzenia w realizacji programu wyborczego, co z pewnością przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców naszej pięknej Krainy 100 Jezior oraz społecznego, gospodarczego jej rozwoju jak również jeszcze bardziej efektywnej promocji Powiatu w regionie, kraju, w Europie i na świecie.

Życzę Szanownemu Panu Staroście oraz Pana ręce wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Międzychodzie zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.


Szanowny Pan

Ryszard Skiba

Przewodniczący Rady Powiatu Międzychodzkiego

Serdecznie gratuluję Szanownemu Panu Przewodniczącemu sukcesu wyborczego w tegorocznych wyborach samorządowych, co zaowocowało powierzeniu Panu zaszczytnej ale i odpowiedzialnej funkcji Przewodniczącego  Rady Powiatu Międzychodzkiego

Na ręce Szanownego Pana Przewodniczącego składam również serdeczne gratulacje wszystkim Radnym nowej pięcioletniej kadencji.

Życzę Szanownemu Panu Przewodniczącemu oraz całej Radzie skutecznej realizacji obranego programu,  co z pewnością wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców Gminy jej społecznego i gospodarczego rozwoju oraz dalszej skutecznej  promocji, co kolei zaowocuje  wzrostem rangi naszej pięknej Krainy 100 Jezior.

Życzę Panu Przewodniczącemu oraz wszystkim Radnym zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

Lista Ambasadorów rozwoju i promocji Wielkiego Kopa

Szanowni koledzy i przyjaciele w tym szczególnym roku obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 100 rocznicy wybuchu powstania Wielkopolskiego oraz w dniu dzisiejszym światowej inauguracji Wielkiego Kopa mam zaszczyt i przyjemność poprosić szanownych kolegów i przyjaciół o przyjęcie funkcji ambasadora Rozwoju i Promocji Wielkiego Kopa.

Honorowi Patroni:

 1. Mazurek Julian Starosta Międzychodu
 2. Wolny Krzysztof Burmistrz Międzychodu

 

 1. Troszczyński Sławomir - Kontra Rej Międzychód
 2. Bartkowiak Krzysztof  - Kontra Rej Międzychód
 3. Szulc Leon  - Kontra Rej Międzychód
 4. Kawa Krzysztof  - Kontra Rej Międzychód
 5. Krawczyk Maciej  - Kontra Rej Międzychód
 6. Kamiński Wiesław  - Kontra Rej Międzychód
 7. Dyl Wojciech  - Kontra Rej Międzychód
 8. Brojanowski Krzysztof  -  Kontra Rej Międzychód
 9. Paroń Włodzimierz - Kontra Rej Międzychód
 10. Misiewicz Maciej  - Kontra Rej Międzychód
 11. Pawelczyk Bogdan  - Kontra Gorzów Wlkp.
 12. Chudziak Janusz  - Kontra Gorzów Wlkp.
 13. Waszkiewicz Andrzej  - Kontra Gorzów Wlkp.
 14. Wojciski Kazimierz  - Prezes Wolsztyńskich spotkań przy kopie
 15. Adamczak Jerzy  - Wolsztyn
 16. Biedrowski Gwidon  - Wschowa
 17. Dąbrowski Grzegorz  - Zamek Gniew
 18. Szymański Tomasz  - Kontra Gorzów Wlkp.
 19. Korbel Jan -  Kontra Gorzów Wlkp.
 20. Kowalski Piotr -  Stobnica Oborniki
 21. Warzybok Ireneusz  - Suchy Las
 22. Ratajczak Grzegorz  - KSKS Kościan
 23. Szonewski Andrzej  - KSKS Kościan
 24. Boroń Dawid  - KSKS Kościan
 25. Tacha Hieronim  - WSKA Jutrosin
 26. Lisiak Wiesław  - WSKA Jutrosin
 27. Kugielski Benedykt  - Dąbrówka Wlkp.                            
 28. Michalak Roman  - Przeźmierowo
 29. Zatorski Henryk  - Chełmża (Kujawsko-Pomorskie)
 30. Ugowski Mirosław  - Kaszebe Baszka „Les” Szemud
 31. Wojciński Kazimierz -  Wolsztyn
 32. Kortus Kazimierz  - Wolsztyn
 33. Forjasz Jan  - Kontra Gorzów
 34. Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzychodzie
 35. Aleksander Majsenrowski - Jutrosin (powiat Rawicz)
 36. Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
 37. Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
 38. MLKS Warta Międzychód
 39. Drukarnia-Międzychód
 40. Hotel "Neptun" w Międzychodzie
 41. Majątek Ziemski Pałac Wiejce
 42. Aqualift sp. z o.o.
 43. Nadleśnictwo Międzychód
 44. Betoniarnia Strobet Mieczysław Szczepaniak
 45. MOSTiR sp. z o.o.
 46. CAK Międzychód
 47. Piekarnia Cukiernia Ziomek 
 48. MPEC sp. z o.o.
 49. Agora Międzychód
 50. Karczma Kuźniak Młyn
 51. Fabryka Kart Trefl Kraków
 52. PHUP Budmar sp. z o.o. w Międzychodzie 
 53. Foro-Projekt Agencja Reklamowa Jacek Stasiak
 54. Restauracja Stara Rozlewnia Sławomir Troszczyński
 55. Zakład Budowlano - Montażowy Artur Szyszka
 56. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Mieszkaniowa w Międzychodzie
 57. Piekarnia Cukiernia Gursz
 58. Tydzień Międzychodzko-Sierakowski
 59. Głos Wielkopolski
 60. TV Wielkopolska
 61. PHP Metalplast - Meblopol Gorzów Wlkp.

Moim pragnieniem jest, aby w rocznicę śmierci mojego brata Kazimierza Pospiesznego odbył się I Memoriał w Kopa i Wielkiego Kopa w okresie 04.04.2019 r. (imieniny Kazimierza) do 20.04.2019 r. (data zgonu 15.04.2018 r.).

Liczę również, że będą się odbywały mniejsze turnieje gry w Kopa.

Prezes Zarządu Kontra Rej w Międzychodzie

Marek Pospieszny

II Edycja Grand Prix w Skata o Puchar Burmistrza Międzychodu, sezon 2018/2019

 

 1. 2018-10-26 odbyła się sesja inauguracyjna II edycji Grand Prix w Skata o Puchar Burmistrza.
 2. Miejsce : Lokal pizzerii Oregano, Międzychód
 3. Uczestnicy:
  1. Piotr Mizgajski
  2. Alfons Mizgajski
  3. Robert Sibilski
  4. Friedolin Boertzler
  5. Sylwester Grynczek
  6. Czesław Szukalski
 4. Przed grą wybrano zarząd sekcji, w składzie:
  1. Honorowy Przewodniczący, zwycięzca poprzedniej edycji, Alfons Mizgajski
  2. Przewodniczący Sekcji Piotr Mizgajski
  3. Sekretarz Robert Sibilski
  4. Członek Zarządu Czesław Szukalski
 5. Rozegrano zaległe spotkanie za wrzesień. Z powodu zaciętej gry rozegrano tylko dwie serie po 36 rozdań (zamiast planowanym trzech serii). Wyniki spotkania:
  1. Alfons Mizgajski
  2. Piotr Mizgajski
 • Sylwester Grynczek
 1. Friedolin Boertzler
 2. Robert Sibilski
 3. Czesław Szukalski

Bieżące całego turnieju Grand Prix wyniki w załączonym pliku poniżej:

WYNIKI

Ogólnopolski Jubileuszowy Turniej Staropolskich Gier Karcianych

PODSUMOWANIE TURNIEJU KOPA SPORTOWEGO, SKATA I TYSIĄCA Z OKAZJI XII ŚWIĘTA SMAŻONYCH POWIDEŁ MNISZKI 2018

 

Turniej zorganizowany został przez MKSGK i U Kontra – Rej w Międzychodzie pod patronatem Krzysztofa Wolnego Burmistrza Międzychodu. Projekt współfinansowany był ze środków budżetu Gminy Międzychód.

Miłośnicy staropolskich gier karcianych, którzy zjechali w liczbie 56 osób z dziesięciu powiatów Wielkopolski i Lubuskiego, nieżałowali swojej decyzji!

Klimat Święta Powideł stanowił dla nich duże zaskoczenie, a frekwencja wszystkich gości  – turystów, dopełniła swego.

Tak więc wybór tego święta jako miejsca rozgrywek okazał się bardzo trafny. Z racji pięknej pogody atmosfera gry pod namiotem jeszcze bardziej wprawił wszystkich uczestników turnieju w znakomite nastroje.

W turnieju Kopa sportowego wzięło udział 48 zawodników, co oznacza, że grano przy 12 stolikach.

Turniej był próbą generalną przed zbliżającymi się wielkim krokami VI MP w Kopa sportowego, które odbędą się 30 września 2018 w Jutrosinie (powiat Rawicz). 

Jak to pokazuje tabela wyników próba bardzo pozytywnie przebiegła dla zawodników Kościańskiego Stowarzyszenia Kopa Sportowego, którzy zajęli czołowe miejsca, łącznie z I, które wywalczył Mariusz Staroń; z wyjątkiem drugiego, które padło łupem przedstawiciela powiatu obornickiego.- Zbigniew Kowalski.

Jednak tuż za czołówką turniejowa była plejada naszych zawodników, której przewodził Władysław Ziółek (VI m-ce). W dziesiątce turniejowej na IX miejscu uplasował się również przedstawiciel Wolsztyńskiego Stowarzyszenia Kopa Sportowego – Grzegorz Nowak.

Czterech najlepszych zawodników otrzymało puchary; za I i II miejsce ufundowane przez Burmistrza Międzychodu, za III m-ce przez Dyrektora BP i CAK  w Międzychodzie, zaś za IV m-ce przez Klub Kontra – Rej.

Czwórka najlepszych zawodników oraz do XII miejsca nagrodzona została również nagrodami rzeczowymi sfinansowanymi z budżetu Gminy Międzychód oraz Klubu Kontra – Rej.

W turnieju Tysiąca udział wzięło 6. zawodników. W tym przypadku dominacja należała do zawodników z Chludowa – Gmina Suchy Las – powiat poznański, którzy zajęli dwa czołowe miejsca. Trzecie miejsca zajęła Grażyna Piekarska, a czwarte Henryk Napierała (Klub Kontra – Rej).

Trzech najlepszych zawodników otrzymało pamiątkowe puchary ufundowane przez Burmistrza Międzychodu za I i II m-ce oraz zarząd Klubu Kontra – Rej za III m-ce. Czterech najlepszych zawodników nagrodzonych zostało nagrodami rzeczowymi.

Z kolei w turnieju Skata udział wzięło 4 zawodników, którzy rywalizowali przez trzy rundy po 36 rozdań.

Turniej wygrał Piotr Mizgajski z Dormowa (Klub Kontra – Rej), który wyprzedził Stanisława Antonowa z Pszczewa, który po raz pierwszy zaszczycił nasze rozgrywki.

Trzech najlepszych zawodników otrzymało puchary, za I i II ufundowane przez Burmistrza Międzychodu, a za III m-ce przez Jacka Kaczmarka dyrektora Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, a cała czwórka również pamiątkowe nagrody.

Puchary i nagrody najlepszym zawodnikom wręczali Krzysztof Lamcha – radnym Rady Miasta i Gminy w Międzychodzie oraz Wojciech Dyl przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie.

Wielkie podziękowania za udział w turnieju wszystkich naszych Przyjaciół i Kolegów. Wielkie podziękowania dla wszystkich współorganizatorom turnieju serdecznie dziękujemy, w tym również dla Ryszarda Niżnika – sołtysa Tuczęp za wypożyczenia stołów świetlicowych. Wielkie, wielkie dzięki.

 

Opracowanie: Marek Pospieszny

WYNIKI KOP

WYNIKI TYSIĄC

WYNIKI SKATA

Propozycja nowej gry z rodziny staropolskich gier karcianych Baśka (Baszka) - Kop pod nazwą Wielki Kop (WK)

Pozdrawiam serdecznie!

Mam wielką przyjemność zaprezentować Państwu propozycję nowej gry z rodziny staropolskich gier karcianych Baśka (Baszka) - Kop pod nazwą Wielki Kop w skrócie (WK) 3asy+3dychy bez blotek).

Światowa inauguracja nowej gry zaplanowana została na 14 października 2018 w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Staropolskich Gier Karcianych - Czerwona Baśka - Czarna Baśka - Kaszebe Baszka, Kop, Wielki Kop, Tysiąc i Skat, który odbędzie się w Centrum Biznesu i Rekreacji Mierzyn sc. k/Międzychodu.

Ulotka promująca Wielki Kop wręczona zostanie miłośnikom Baśki i Kopa już 16 września 2018 podczas turnieju Kopa sportowego z okazji XII Święta Wielkiego Smażenia Powideł Mniszki 2018 (gmina Międzychód).

 Miłej lektury.

 Marek Pospieszny

REGULAMIN

 

    Międzychodzki Klub Sportowych Gier Karcianych i Umysłowych Kontra-Rej
© 2015 MKSGKiU Kontra-Rej. Realizacja i hosting: Force-net Usługi Informatyczne

Please publish modules in offcanvas position.