Międzychodzki Klub Sportowych Gier Karcianych i Umysłowych Kontra-Rej

 

Podziękowania

Szanowny Pan

Stefan Niedziółka

Przewodniczący Rady Miasta

Ogromnie serdecznie dziękuje Szanownym Panom za okazywaną życzliwość i pomoc w minionej kadencji MKSGK i U Kontra Rej w Międzychodzie, co zaowocowało zrealizowanie wielu prestiżowych sportowych imprez w zakresie staropolskich gier karcianych: Kop, Tysiąc i Skat.

Do najbardziej prestiżowych należały niewątpliwie Jubileuszowe V Mistrzostwa Polski w Kopa z udziałem 256 zawodników, które uznawane są przez wiele środowisk Kopa sportowego za najlepiej zorganizowane ( rok 2013 -I Długie - gmina Strzelce Krajeńskie , 2014 II Gorzów Wlkp. (lubuskie), 2015 III - Borek Wielkopolski, 2016 - IV Racot,   2017 - V Międzychód i 2018 - VI Jutrosin (powiat Rawicz).

Gratuluję również zrealizowania wielu przedsięwzięć o charakterze społecznym, gospodarczym i promocyjnych.


Szanowny Pan

Krzysztof Wolny

Burmistrz Międzychodu

 

Serdecznie gratuluję z okazji, wygrania wyborów i ponownego objęcia funkcji Burmistrza Międzychodu.

Życzę Szanownemu Panu Burmistrzowi sukcesów w realizacji programu wyborczego, co przyczyniać się będzie do poprawy  warunków życia mieszkańców Gminy Międzychód oraz wzrostu prestiżu miasta w kraju i za granicą.

Życzę wszelkiej pomyślności oraz w życiu rodzinnym.


Szanowny Pan

Witold Maciołek

Burmistrz Sierakowa

 

Serdecznie gratuluję Szanownemu Panu Burmistrzowi sukcesu wyborczego, co zaowocowało ponownym objęciem funkcji Burmistrza Sierakowa (moje miejsce urodzenia).

Życzę Szanownemu Panu jak najpełniejszego zrealizowania programu wyborczego, co z pewnością będzie służyło poprawie warunków życia mieszkańców tej jakże urokliwej Gminy, jej rozwoju gospodarczego i wzrostu rangi w powiecie, regionie kraju w Europie i na świecie, a także promocji naszej przepięknej Krainy 100 Jezior.

Gratuluję również wspanialej decyzji o wykupieniu przez Gminę legendarnego Ośrodka TKKF ( w tym ośrodku w okresie międzywojennym na kursie instruktorów piłki nożnej przebywał m.in trener poprzedniego 1000 lecia śp. trener Kazimierz Górski (przyjechał ze Lwowa - kilkakrotnie mi o tym fakcie mi opowiadał).

W tym ośrodku między innymi do igrzysk olimpijski w Tokio przygotowywała się śp. Pani Irena Szewińska, co z pewności może mi. in. okazać konkretnymi argumentami do dalszego jego promowania jak i całej gminy i powiatu.


Szanowny Pan

Edmund Ziółek

Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie

 

Szanowny Panie Wójcie serdeczne gratuluję sukcesu wyborczego, co zaowocował ponownym objęciem funkcji Wójta urokliwej Gminy Chrzypsko Wielkie.

Życzę Szanownemu Panu pomyślnej w realizacji programu wyborczego co pewnością służyć będzie poprawie warunków życia mieszkańców gminy, jej rozwojowi społecznemu, gospodarczemu oraz promocji gminy,  a w konsekwencji wpłynie na wzrost znaczenia Krainy 100 Jezior w regionie, kraju, Europie i świecie.

Jednocześnie serdecznie dziękuję za owocną współpracę w minionej kadencji.

Życzę Szanownemu Panu zdrowia oraz wszelkiej pomyślności  w życiu osobistym i rodzinnym.


Szanowny Pan

Mariusz Kamyszek

Przewodniczący Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

 

Serdecznie gratuluję Szanownemu Panu Przewodniczącemu sukcesu w tegorocznych wyborach samorządowy oraz powierzenia Panu zaszczytnej ale i odpowiedzialnej funkcji przewodniczenia Radzie.  Na Pańskie ręce składam również serdeczne gratulacje wszystkim Radnym Gminy Chrzypsko Wielkie.

Życzę Szanownemu Panu oraz całej Radzie pomyślnej realizacji obranych celów strategicznych, tak aby służyły one poprawie życia mieszkańców Gminy, jej rozwojowi społecznemu, gospodarczemu i oraz jej dalszej poprawie promocji w powiecie, regionie, kraju w Europie i świecie, co w konsekwencji wpłynie na wzrost znaczenia naszej pięknej Krainy 100 Jezior.

Życzę Panu Przewodniczącemu oraz wszystkim Radnym zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobisty i rodzinnym.


Szanowny Pan

Stanisław Mannek

Wójt Gminy Kwilcz

 

Serdecznie gratuluję Szanowny Panie Wójcie sukcesu wyborczego, co zaowocowało ponownym objęciem przez Pana funkcji Wójta Gminy Kwilcz.

W nowej pięcioletniej kadencji życzę Szanownemu Panu pomyślnej realizacji programu wyborczego, co z pewnością przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy, jej rozwoju społecznego i gospodarczego oraz dalszej promocji Gminy w powiecie, regionie, kraju oraz w Europie i świecie, a to kolei wpłynie z  kolei do wzrostu rangi naszej pięknej Krainy 100 Jezior.

Życzę Szanownemu Panu Wójtowi zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.


Szanowny Pan

Grzegorz Karpik

Przewodniczący Rady Gminy Kwilcz

 

Serdeczne gratuluję sukcesu wyborczego w tegorocznych wyborach samorządowych, co zaowocowało powierzeniu Panu zaszczytnej ale i odpowiedzialnej funkcji Przewodniczącego  Rady Gminy Kwilcz.

Na ręce Szanownego Pana Przewodniczącego składam również serdeczne gratulacje wszystkim Radnym nowej pięcioletniej kadencji.

Życzę Szanownemu Panu Przewodniczącemu oraz całej Radzie skutecznej realizacji obranego programu, co z pewnością wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców Gminy jej społecznego i gospodarczego rozwoju oraz dalszej skutecznej  promocji, co kolei zaowocuje  wzrostem rangi naszej pięknej Krainy 100 Jezior.

Życzę Szanownemu Panu Przewodniczącemu oraz wszystkim Radnym zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.


Szanowny Pan

Julian Mazurek

Starosta Międzychodzki

Szanowny Pan

Rafał Litke

Przewodniczący Rady Powiatu Międzychodzkiego

 

Serdecznie dziękuję Szanownemu Panu Staroście oraz Panu Przewodniczącemu Rady Powiatu, za okazywaną życzliwość w minionej kadencji władz samorządowych, społeczności Międzychodzkiego Klubu Sportowych Gier Karcianych i Umysłowych Kontra - Rej w Międzychodzie.

Życzliwość i pomoc, a w szczególności ta materialna pozwoliły zrealizować wiele projektów sportowych z zakresu staropolskich gier karcianych dla mieszkańców Krainy 100 Jezior z udziałem miłośników tych gier z innych regionów kraju.

Do najbardziej prestiżowych projektów należały Jubileuszowe V Mistrzostwa Polski w Kopa Sportowego zorganizowane  w październiku ubiegłego roku z udziałem, aż 256 zawodników (uznane przez uczestników Mistrzostwa za najlepiej zorganizowanej w dotychczasowe ich ich historii) oraz cykliczne coroczne Grand Prix w Kopa Sportowego.

Wyżej wymienione oraz wiele innych, w tym z okazji Świąt Podgrzybka, czy memoriałów Dominika Początka nie tylko wzbogaciły kalendarz sportowych wydarzeń ale stały się również nowym elementem promocji naszego powiatu.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję. 


Szanowny Pan

Rafał Litke

Starosta Międzychodzki

Serdecznie gratuluję Szanownemu Panu Staroście sukcesu wyborczego w październikowych wyborach samorządowych, co zaowocowało powierzeniu Panu zaszczytnej ale i odpowiedzialnej funkcji Starosty Międzychodzkiego. Życzę Szanownemu Panu powodzenia w realizacji programu wyborczego, co z pewnością przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców naszej pięknej Krainy 100 Jezior oraz społecznego, gospodarczego jej rozwoju jak również jeszcze bardziej efektywnej promocji Powiatu w regionie, kraju, w Europie i na świecie.

Życzę Szanownemu Panu Staroście oraz Pana ręce wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Międzychodzie zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.


Szanowny Pan

Ryszard Skiba

Przewodniczący Rady Powiatu Międzychodzkiego

Serdecznie gratuluję Szanownemu Panu Przewodniczącemu sukcesu wyborczego w tegorocznych wyborach samorządowych, co zaowocowało powierzeniu Panu zaszczytnej ale i odpowiedzialnej funkcji Przewodniczącego  Rady Powiatu Międzychodzkiego

Na ręce Szanownego Pana Przewodniczącego składam również serdeczne gratulacje wszystkim Radnym nowej pięcioletniej kadencji.

Życzę Szanownemu Panu Przewodniczącemu oraz całej Radzie skutecznej realizacji obranego programu,  co z pewnością wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców Gminy jej społecznego i gospodarczego rozwoju oraz dalszej skutecznej  promocji, co kolei zaowocuje  wzrostem rangi naszej pięknej Krainy 100 Jezior.

Życzę Panu Przewodniczącemu oraz wszystkim Radnym zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

 

    Międzychodzki Klub Sportowych Gier Karcianych i Umysłowych Kontra-Rej
© 2015 MKSGKiU Kontra-Rej. Realizacja i hosting: Force-net Usługi Informatyczne

Please publish modules in offcanvas position.